Bolest krční páteře – akutní x chronická?

Nejčastěji uváděným typem bolesti je nespecifická nebo mechanická bolest krční páteře. Běžné projevy mohou zahrnovat bolest svalů, svalové křeče, bolest hlavy, bolest fasetových kloubů, bolest neurogení nebo přenesenou.

V akutních případech se svaly při nevhodném pohybu či prochladnutí svým bolestivým stahem snaží ochránit samotnou páteř a nervové struktury s ní související. S dodržením režimových opatření a intervencí fyzioterapeuta se stav často do 10 dnů upraví. Akutní postižení je také velmi často spojeno se sportem. Mezi nejčastější mechanismy úrazu považujeme kolizi, při níž dojde k prudkému záklonu a následně předklonu krku – whiplash injury. Tento pohyb si můžete představit jako prudké švihnutí bičem. Dochází při něm k natažení měkkých tkání a je potřeba postupnými kroky pracovat na obnově funkce krční páteře

RÁDI VÁM POMŮŽEME

Při déletrvajících potížích je potřeba zapátrat po příčině. Jedna z funkcí krční páteře je podpora držení hlavy a zároveň umožnění hlavou pohybovat. Je zde mnoho důvodů, které se mohou podílet na bolestech krční páteře.

Svalové dysbalance – nejčastějším se zkrátka svalové přetížení způsobené nadměrnou aktivitou jako je například práce u počítače. S tím je spojena svalová nerovnováha, kdy část svalů je oslabena a ta druhá naopak přetížena. Pokud se nám podaří docílit svalové rovnováhy, bolest ustupuje.

Opotřebení – s narůstajícím věkem roste opotřebení kloubů. Osteoartróza vede k zhoršení kloubní chrupavky obratlů, což často vede k tvorbě tzv. osteofytů – tedy zobáčků, které zhoršují hybnost páteře a způsobují bolest.

Kořenové dráždění – osteofyty nebo vyhřezlá ploténka mohou přijít do kontaktu s nervem vystupujícím z páteře. V tomto případě dochází ke kořenovému dráždění a bolest se často propaguje do horních končetin. Projevy jsou necitlivost, brnění nebo svalová slabost horní končetiny často reagující na pohyby krční páteře. Je potřeba mít na paměti, že původ bolesti není v horní končetině, ale v krční páteři.