Bolest kolene – syndrom Patellofemorální bolesti

Syndrom patellofemorální bolesti (PFPS –  Patellofemoral pain syndrome ) můžete znát jako – běžecké koleno, chondromalacie pately, retropatelární bolestivý syndrom. Mluvíme o bolesti na přední straně kolene, která postihuje přibližně 25 % populace v určité fázi jejich života. Svalová slabost je jednou z hlavních příčinných vzniku PFPS.

ZKUŠENOSTI / OSOBITÝ PŘÍSTUP

Provokující faktory – prolongovaný sed, dřep, chůze ze schodů, běh.

Bolest na přední straně kolenního kloubu způsobená nesprávným postavením čéšky, zhoršení přichází po delší nebo opakované zátěži kolenního kloubu. Nejčastěji jsou příznaky zhoršeny při dlouhodobém sedu, dřepu, chůzi ze schodů nebo při delším běhu či turistice..

Co musíme rozlišit?

Nejčastěji se PFPS zaměňuje s úponovými bolestmi (tendopatie, entezopatie), u mladších jedinců s aseptickou nekrózou tuberositas tibie, naopak u starších osob je pravděpodobnější opotřebení kolenního kloubu ve smyslu artrózy. Bolest na vnitřní straně kolene může znamenat poškození vnitřního menisku.

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME

Diferenciální diagnostika : ITBS, léze menisku, onemocnění Osgood Schlatter, Patelofemorální artróza, QF tendopatie.

Pokud se domníváte, že se potýkáte s touto diagnózou, je potřeba zvážit případně další příčiny onemocnění. Některé diagnózy se můžou projevovat současně. Správné pojmenování problému a příčiny je zcela klíčové pro efektivní nastavení léčebného procesu.

U tohoto stavu se předpokládá, že k jeho rozvoji přispívá několik faktorů.

 • Dysbalance česky a její posun směrem laterálním (zevně) odpovídá oslabení vnitřní hlavy stehenního svalu
 • Změny v držení těla a dolních končetin – zvýšení Q – úhlu , abnormální biomechanika dolní končetiny
 • Zkrácení čtyřhlavého stehenního svalu – zvětšení přítlaku češky
 • Nastavení chodidla – špatné nastavení chodidla při došlapu – nadměrná pronace a supinace.
 • Svalové oslabení, nedostatečná rovnováha a excentrická kontrola.

Zvýšení tibiofemorální valgozity/varosity automaticky zvyšuje přítlak česky a způsobuje zvýšenou kompresi, zároveň se s tímto mění Q – úhel. Q úhel tvoří průsečík dvou imaginárních čar – ze SIAS do středu pately, z tuberositas tibie do středu pately – zvýšení úhlu vede k subluxaci pately a způsobuje zvýšení patelofemorálního tlaku. Tento úhel bývá zvětšení u hypermobilních jedinců.

Q – úhel pately

Testy : Patellar Apprehension Test, Clarke’s Test, Eccentric Step Test, McConnell’s Test, Patellar Tilt Test, Tibial Angulation Test

Cíl rehabilitace – hlavní úkolem rehabilitace je zlepšit postavení pately, zmírnit její přítlak dosažením většího protažení kvadricepsu, zkvalitnit dynamickou stabilizaci pately posílením svalových skupin v oblasti kolenního kloubu na pánve.

Návrh terapeutického plánu

 • Posílení bočních stabilizátorů pánve.
 • Posílení vnitřní hlavy kvadricepsu.
 • Zlepšení osového postavení dolní končetiny.
 • Zlepšení stability a svalové koordinace
 • Zlepšení mobility kotníku a kyčle
 • Normalizace svalového tonu