Běžecké koleno – syndrom iliotibiálního traktu (ITBS)

Abnormální pohybové vzorce či vysoká intenzita tréninku mohou vyvolat bolest na zevní straně kolene, často se jedná o takzvaný iliotibiální syndorm (ITBS- z angl. iliotibial band syndrome). Jde o vazivový pruh, kterým se sval jdoucí od pánve po zevní straně stehna upíná pod vnější stranu kolene. Ačkoli jde o poměrně malý sval, je důležitým stabilizátorem kolenního a kyčelního kloubu. Takových stabilizátorů má naše kostra samozřejmě více, pokud je ale narušena rovnováha mezi jednotlivými svaly, iliotibiální trakt se stává přetíženým, utvoří se zde zánět a to často vyžaduje několik týdnů/měsíců dlouhou rekonvalescenci.

 Jednou z příčin vzniku může být běh, který je sám o sobě náročný na svalovou koordinaci a při nedostatečné stabilizaci pánve a trupu dochází k přetížení iliotibiálního traktu. ITBS trpí častěji ženy než muži a příčinou vzniku je u žen častější vnitřní rotace kosti stehenní (nohy do “X” – obr. C).  

 Poměrně často trpí ITBS cyklisté, jde opět o přetížení způsobené nadměrným pokrčováním a natahováním kolene. Reakcí na přetížení je zánět při úponu traktu a následná bolest. Bolest je nejčastěji vyvolána při pokrčení kolene ve 30°, kdy dochází k útlaku iliotibiálního traktu za zevním epikonydlem kosti stehenní. 

 Pokud máte podezření na iliotibiální syndrom, měli byste se v první řadě snažit určit příčinu bolesti a pokud možno vyvarovat se podmětu způsobující bolest. Mějte na paměti, že zánět v úponové šlaše může dlouho přetrvávat a čím více budete postiženou část těla přetěžovat, tím delší bude rekonvalescence. ITBS může být způsoben nadměrnou délkou běhu, chůzí z kopce, intenzivní cyklistikou a plavaním. Bolest pak často provokuje chůze ze schodů, zanožení s pokrčeným kolenem více jak  30°. Po odeznění akutního stádia se bolest při běhu občas vrací zhruba po 4km a je na místě ukončit aktivitu a zvolit adekvátní rehabilitační proces, tak aby se problém nestal chronickým – těžko léčitelným.

Rehabilitační postupy s našimi klienty

Terapie v akutní a subakutní fázi

Po důkladném vyšetření fyzioteraputem je nutné stanovit příčinu bolesti. Cílem je snížit zánět iliotibiálního traktu nejlépe omezením aktivit způsobující daný problém. Následně pomocí myofasciálních technik, rázové vlny a elektroterapie docílíme snížení svalového napětí. 

  • odpočinek od běhu, cyklistiky a dalších aktivit vyvolávající bolest
  • v těžších případech omezit pokračování a natahování kolene, při plavání omezit pohyb nohou s využitím plovací destičky
  • podpůrná terapie: ledování, fyzikální terapie, kinesiotapeing
  • návrat ke sportu možný po 2 týdnech bez bolesti s pomalou progresí tréninku

Terapie ve fázi rekonvalescence

Základem v této části terapie je bezbolestné provedení cviků, což poukazuje na ústup zánětu. Za důležité považujeme komplexní pohled na pohybový aparát a detailní analýzu svalových dysbalancí umožňující odstranění funkčních poruchy pohybového systému. Důraz by měl být kladen na posílení stabilizátorů kyčle a trupu.