Fyzioterapie dospělých

Fyzioterapeutické vyšetření 

 • Komplexní vyšetření pohybového aparátu, včetně anamnézy se zaměřením na potíže, se kterými klient přichází. Na základě vstupního vyšetření je stanoven krátkodobý plán fyzioterapie.

Mobilizační techniky a techniky měkkých tkání 

 • Mobilizace se týkají všech pohyblivých struktur těla, nejde tedy pouze o kloubní struktury, ale i o měkké tkáně, fascie a vnitřní orgány. Nejčastěji se ale opravdu mobilizují klouby a to hlavně páteře a končetin. Takzvané blokády bývají velmi často spojeny se spoušťovými body (trigger point), ty omezují pohyblivost a současně působí bolest. Správně cílenou terapií dochází k odstranění blokád a odeznění bolesti.

Spiraldynamik®

 • Koncept Spiraldynamik® vyžaduje důkladnou znalost pohybové kineziologie. Správné spirální nastavení kloubů je základním článkem lidské lokomoce a ekonomického řízení pohybu. Princip konceptu stojí na správném sešroubování trupu, hlavy a končetin. To terapaut provádí nejdříve pasivně a následně se snaží o pacientovo osvojí správného pohybového vzorce. Po úspěšném zvládnutí často dochází k úpravě pohybových potíží.

Metoda McKenzie®

McKenzie® se využívá jako terapeutický a diagnostický koncept. Často je terapie touto metodou úspěšná u pacientů trpících chronickými bolestmi zad déle než 3 měsíce. Koncept je narozdíl od jiných metod snadno aplikovatelný jako autoterapie, můžete ho cvičit ve volných chvílích a proaktivním přístupem přispět pozitivním výsledkům terapie.

Senzomotorická stimulace

 • Senzomotorická stimulace je metoda se stimulačním vlivem a osvědčuje se především při terapii nestabilních kolen a kotníků. Dále je vhodnou metodou pro úpravu plochonoží, při propadu příčné a podélné klenby.
 • Hlavní prvky
  • zlepšení koordinace
  • úprava chůze
  • tvorba nových pohybových programů
  • zlepšení držení těla

Cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Metoda se zaměřuje na vertebrogenní obtíže a ženskou sterilitu. Bolesti páteře se pokouší odstranit šetrnými mobilizacemi páteře, žeber, kloubů a to v pozicích kdy dochází k uvolnění svalů zkrácených a protažení svalů oslabených. S tím se pojí omezení hybnosti jednotlivých segmentů páteře. Výhodou cvičení je nenáročnost jednotlivých cviků a široká možnost autoterapeutických modifikací. Důležitá je však četnost cvičení. Cviky by měly být prováděny denně.

 Kineziotapeing

Správnou aplikací tejpu dochází k aktivaci autoregulačních procesů organismu. Regulační změny mají za cíl odstranit patologické změny a obnovit funkčnost tkáně. Aplikací tejpu jsou osloveny kožní receptory, což je dosaženo zvrásněním dekompresí kůže. Dále dochází ke snížení městnání krve a lymfy, podpoře svalů pomocí regulace svalového tonu a v neposlední řádě k optimalizaci kloubní funkce díky stimulaci proprioreceptorů.

Instruktáž správných pohybových stereotypů

Nápravu správné ergonomie řízení pohybu provádím nejčastěji s lidmi, kteří mají sedavé zaměstnání. Dále u lidí s fyzicky monotónní prací, při které dochází k přetížení pohybové soustavy.

Předoperační a pooperační stavy 

 • Předoperační péče je příprava pacienta na daný výkon, ať už po fyzické nebo psychické stránce. Celkově přispívá lepšímu zvládání operačního výkonu a hlavně následné rekonvalescenci.
 • V pooperační péči stojí v popředí obnovení funkčnosti pohybového systému. Patří sem péče o jizvu, uvolnění měkkých tkání, optimalizace svalového napětí, obnovení kloubních rozsahů pohybu a svalové síly. Dále se uplatňují prvky fyzikální terapie – chlad, teplo, elektroterapie, ultrazvuk. Cílem je návrat pacienta k běžným aktivitám a to v plném rozsahu.

Elektroterapie a ultrazvuk

Na našem pracovišti aplikujeme jako součást terapie elektroléčbu a terapeutický ultrazvuk. 

Tyto procedury nejsou hrazeny zvlášť a jsou v ceně terapie.

Relaxační procedury

 • klasické relaxační masáže celkové nebo částečné
 • reflexní masáže
 • baňkování 
 • horká role

Fyzioterapie sportovců 

 • Přístup je volen individuálně dle specializace sportovce. Kompenzace jednostranné zátěže, zlepšení výkonu.
back to top